Východočeská ovocnářská unie
Holovousy čp. 129
508 01 Hořice
Telefon: +420 493 520 706 kl.163
Mobil: +420 603 227 884
E-Mail: vcouholovousy@seznam.cz
WWW: www.vcou.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., expozitura Hořice v P., č.ú.:107304653/0300