Východočeská ovocnářská unie se sídlem v Holovousích vznikla v roce 1990 a stala se později jednou z pěti regionálních unií, které jsou součástí Ovocnářské unie České republiky. Řídícím orgánem je na dobu tří let volené předsednictvo v jehož čele stojí předseda. Administrativní činnost, přípravu materiálů pro jednání i organizaci všech akcí unie zajišťuje jmenovaný tajemník. VčOU je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají ovocnářskou výrobou, školkařstvím, skladovaním , zpracováním a obchodem s ovocem. Členy jsou také odbytové firmy, odborné školy i zájemci z řad odborné veřejnosti.

Regionální unie vytváří podmínky pro spolupráci svých členů, propaguje jejich výrobky s poukazem na jejich regionální původ, kvalitu a dostupnost. Pro své členy organizuje propagační akce, školení, odborné zájezdy, konzultace a další formy vzdělávání. Zajišťuje propojení a komunikaci mezi vlastními členy i jednotlivými regionálními uniemi ČR. Někteří členové se sdružují v odborných svazech OU ČR a aktivně se podílí na jejich činnosti. Prostřednictvím Ovocnářské unie ČR prosazuje názory a požadavky svých členů v jednáních s institucemi státní správy při tvorbě dotačních pravidel, registraci přípravků, pojištění a dalších předpisů souvisejících s komoditou ovoce.

Východočeská ovocnářská unie sdružuje 180 členů, kteří hospodaří na cca 4100 ha sadů a cca 64 ha školek. Naši členové mají k dispozici 34.500 tun skaldovacích kapacit z nichž je 45 % v režimu ULO. Nejrozšířenějším pěstovaným ovocným druhem jsou jabloně (57 %), višně (10 %), slivoně (9 %), rybíz červený (7 %), hrušně (6 %) a třešně (6 %).


Výměry sadů v roce 2017

Jabloně Hrušně Třešně Višně Meruňky Brokvoně Slivoně Angrešt Rybíz červený Rybíz černý Maliny Jahody Školky Ostatní Celkem
2369 238 234 414 25 50 366 0 267 106 2 58 64 3 4196

Počet členů v roce 2016

Právnické osoby Fyzické osoby Školkaři Ostatní Celkem
30 94 18 38 180

Skladové kapacity

Větrané Chlazené ULO Celkem
3500 t 12500 t 18500 t 34500 t