Východočeská ovocnářská unie se sídlem v Holovousích vznikla v roce 1990 a stala se později jednou z pěti regionálních unií, které jsou součástí Ovocnářské unie České republiky. Řídícím orgánem je na dobu tří let volené předsednictvo v jehož čele stojí předseda. Administrativní činnost, přípravu materiálů pro jednání i organizaci všech akcí unie zajišťuje jmenovaný tajemník. VčOU je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají ovocnářskou výrobou, školkařstvím, skladovaním , zpracováním a obchodem s ovocem. Členy jsou také odbytové firmy, odborné školy i zájemci z řad odborné veřejnosti.

Regionální unie vytváří podmínky pro spolupráci svých členů, propaguje jejich výrobky s poukazem na jejich regionální původ, kvalitu a dostupnost. Pro své členy organizuje propagační akce, školení, odborné zájezdy, konzultace a další formy vzdělávání. Zajišťuje propojení a komunikaci mezi vlastními členy i jednotlivými regionálními uniemi ČR. Někteří členové se sdružují v odborných svazech OU ČR a aktivně se podílí na jejich činnosti. Prostřednictvím Ovocnářské unie ČR prosazuje názory a požadavky svých členů v jednáních s institucemi státní správy při tvorbě dotačních pravidel, registraci přípravků, pojištění a dalších předpisů souvisejících s komoditou ovoce.

Východočeská ovocnářská unie sdružuje 176 členů, kteří hospodaří na cca 3330 ha sadů a cca 90 ha školek. Naši členové mají k dispozici 38.700 tun skladovacích kapacit z nichž je 79 % v režimu ULO. Nejrozšířenějším pěstovaným ovocným druhem jsou jabloně (57 %), višně (11 %), slivoně (11 %), třešně (7 %), hrušně (6 %) a rybíz červený (3 %).


Výměry sadů v roce 2021

Jabloně Hrušně Třešně Višně Meruňky Brokvoně Slivoně Angrešt Rybíz červený Rybíz černý Maliny Jahody Školky Ostatní Celkem
1896 214 234 353 38 29 351 0 101 75 1 20 89 14 3415

Počet členů v roce 2021

Právnické osoby Fyzické osoby Školkaři Ostatní Celkem
48 128 18 42 176

Skladové kapacity

Větrané Chlazené ULO Celkem
2000 t 6000 t 30700 t 38700 t